Skip to main content

Nogle af verdens bedste skiområder ligger i Frankrig. Når vintervejret i Danmark er gråt og regnfuldt og ikke synes at ville ende, findes der ikke noget bedre end at tage sydpå til høj blå himmel, sol, sneklædte pister og skøn gastronomi. Både for voksne alene og børnefamilier byder Frankrig på fantastiske skiområder med sublimt skiløb og aktiviteter for enhver smag og alder. Derfor gør flere og flere danskere alvor af drømmen om egen skilejlighed i Alperne et Pyrenæerne.

Som i ethvert andet boligkøb skal man naturligvis se sig for, inden man sætter sin underskrift på en købsaftale.
Nedenfor kan du læse mere om de særlige forhold, der gør sig gældende ved køb af skilejlighed i Frankrig, herunder eventuelle udlejningsklausuler.

Det er sædvanligt, at en lejlighed er sat til salg hos flere forskellige ejendomsmæglere på samme tid. Det kan virke forvirrende og uhensigtsmæssigt, at der er så stor konkurrence mellem ejendomsmæglerne om at få en handel i hus, og i stedet for at skulle kontakte mange forskellige ejendomsmæglere man kan med fordel kontakte enten en bestemt ejendomsmægler eller en advokat, og bede denne om at være « købermægler » således at al kontakt med øvrige ejendomsformidlere alene varetages af én bestemt person.

Den pris, som en lejlighed typisk annonceres til hos ejendomsmæglere i Frankrig, er inkl. ejendomsmæglersalær. At det er tilfældet kan ses, når der står FAI (frais d’agence inclus) i forbindelse med den udbudte pris. Ud over den pris skal man som kommende køber påregne at skulle betale et beløb svarende til ca. 8% af købesummen i notar- og tinglysningsudgifter.

Som kommende køber af en skilejlighed i Frankrig skal man desuden være opmærksom på, at franske ejendomsmæglere ikke har samme funktion og pligter som en dansk ejendomsmægler. Det gælder både for så vidt angår pligten til juridisk rådgivning og undersøgelsespligt i forhold til ejendommen.

For at undgå at havne i en uforudset situation som kommende køber, kan det derfor anbefales at kontakte en advokat for at få rådgivning, inden man skriver under på nogen dokumenter i en påtænkt handel.

Der er findes desuden ikke egentlige tilstandsrapporter for franske ejendomme. Sælger har pligt til at få udarbejdet en række tekniske undersøgelser (diagnostics), men disse vedrører alene ejendommens el- og gasinstallationer, energiforbrug, om der forefindes asbest, termitter eller bly i ejendommen, samt hvorvidt ejendommen ligger i en naturkatastrofezone. For så vidt angår en skilejlighed, vil en sådan typisk ligge i en ejerforening, og det er derfor lovpligtigt, at der foretages en opmåling af boligarealet (loi carrez).

For så undgå uforudsete økonomiske byrder, bør de seneste tre års generalforsamlingsreferater fra ejerforeningen ligeledes indhentes og gennemgås forud for underskrift af købsaftale.

Desuden er mange af de skilejligheder, der sælger i dag, underlagt en løbende udlejningsaftale med et udlejningsbureau (eller et ejendomsmæglerfirma, der ligeledes forestår udlejning). Det er derfor vigtigt, at en sådan underliggende udlejningsaftale gennemgås. Både for at få klarhed over løbetid og opsigelsesmuligheder, men også få at få undersøgt størrelsen af en eventuel lejeindtægt, provision til udlejningsfirmaet, samt hvorvidt der allerede er disponeret over lejligheden ved udlejning efter overtagelsesdagen.

Som i Danmark vil man som kommende lejlighedsejer i Frankrig normalt underskrive en købsaftale (compromis de vente) som første handelsdokument. I forbindelse med underskriften heraf skal der tages stilling til, hvorvidt ejendomskøbet skal finansieres med lån, hvem der formelt skal stå som ejer af ejendommen etc.

Hvem der skal stå som formel ejer af ejendommen kan ligeledes få stor betydning på sigt, og det bør overvejes om lejligheden skal købes gennem et SCI, se nærmere herom under “Société Civile Immobilière (SCI)“.

Man må forvente, at der går ca. 2-3 måneder fra underskrift af købsaftalen til det endelige skøde kan underskrives. Dette skyldes både, at den franske notar, der har det endelige ansvar for handlens lovmæssighed, skal have tid til at indhente samtlige lovpligtige dokumenter for handlens gennemførelse, men også det forhold, at den kommune, hvori lejligheden er beliggende i langt de fleste tilfælde har forkøbsret til lejligheden. Det betyder, at kommunen i næsten hver eneste handel skal spørges, hvorvidt den ønsker at benytte sin forkøbsret. Det er i langt de fleste tilfælde en formalitet, og kommunen benytter meget sjældent sin forkøbsret, men det tager naturligvis lidt tid at indhente svar fra kommunen.

I Frankrig aftaler man ikke som i Danmark overtagelse af en ejendom eks. pr 1.1. I stedet aftales overtagelsen at finde sted, den dag notar, sælger, køber og/eller deres advokat har mulighed for at mødes på samme tid på notarens kontor for at underskrive handelsdokumenterne. Det kan være besværligt for både sælgere og købere, der ikke er bosiddende i Frankrig, at få kalenderen til at passe med et sådant underskriftsmøde. Vi som advokater kan dog også underskrive dokumenterne med fuldmagt fra enten sælger eller køber.

Vi hjælper dig gennem hele processen fra start til slut af dit køb af skilejlighed. Vi hjælper både med gennemgang af købsaftale, tilstandsrapport, generalforsamlingsreferater, eventuelle udlejningsaftaler, varetager al korrespondance med notar i Frankrig og sørger for underskrift af skøde ved fuldmagt her i Danmark. Vi sørger derfor for, at dit køb af skilejlighed i Frankrig bliver trygt og meget lettere, så det eneste du skal er at klargøre dine bedste ski til den kommende sæson.

Se mere om franske forhold under:

Société Civile Immobilière (SCI)

Fransk avancebeskatning

Franske arveforhold

Fransk formuebeskatning

Har du spørgsmål om køb af skilejlighed i Frankrig, er du velkommen til at kontakte:
Anne Mie Lund
Partner
Anne Mie Lund
Email: aml@dklaw.dk
Tlf: +45 33 13 69 20
www.dklaw.dk

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
Amaliegade 4A, 2. sal - 1256 København K
Tlf.: (+45) 33 13 69 20 - CVR: 27 10 31 11
www.dklaw.dk