Skip to main content

FRANSK FORMUESKAT AF VÆRDIEN AF FAST EJENDOM

I Frankrig skal der betales formueskat, hvis nettoværdien af ens formue i fast ejendom overstiger 1,3 mio. euros. Reglen gælder både for personer, der er bosat i Frankrig og for udlændinge, der ejer fast ejendom i Frankrig.

D. 1. januar 2018 ændredes de franske formueskatteregler fra at være en ”l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)”, det vil sige en samlet skat af hele ens formue til at være en ”l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)”, således en formueskat, der alene omfatter aktiver i form af fast ejendom.

Ud over fast ejendom skal værdien af selskabsandele i ejendomsinteressentselskaber (SCI), investeringsselskaber (SCPI) eller ejendomsinstitutter (OPCI), også indgå i beregningsgrundlaget for formueskatten.

Betydningen af ændringerne
IFI’s beregningsmetoder er de samme som for ISF. Ejendomsskatten beregnes ved at anvende en progressiv skala for de skattepligtige ejendomsaktiver. Ligesom ISF vil IFI kun vedrøre skatteydere, hvis nettoformue er større end 1,3 mio. euros i ejendomsaktiver.

Såfremt ens nettoformue i ejendomsaktiver overstiger 1,3 mio. euros beregnes skatten af den del af formuen, der overstiger 800.000 euros.

Skattesatsen svinger fra mellem 0,5% til 1,50% og beregnes ud fra nettoværdien af ejendommen. Hvis nettoværdien på ejendommen er mellem 800.000 og 1,3 mio. euros vil skattesatsen være på 0,5% og hvis nettoværdien overstiger 10 mio. euros, er satsen på 1,50%.

Betydning for danskere med fast ejendom i Frankrig
Hvis man som dansker ejer fast ejendom i Frankrig, og denne ejendom anvendes som ens primære bopæl (domicilbolig), vil man kunne drage fordel af et fradrag på 30% af den skattepligtige formue.

Domicilboligen nyder således godt af en reduktion på 30% af markedsværdien, ligesom kun én domicilbolig vil kunne drage fordel af dette skattefradrag. For eksempel, hvis du og din ægtefælle er underlagt særskilte skatteafgifter, er det kun én bolig i Frankrig, som kan få gavn af 30% reduktion.

For danskere, der ejer feriebolig med en nettoværdi på mere end 1,3 mio. euros i Frankrig, gives der ikke reduktion af markedsværdien af ejendommen forud for beregning af formueskatten.

Betydning af fast ejendom ejet gennem et SCI
Beskatningsreglerne gælder uændrede, såfremt den faste ejendom er ejet gennem et SCI.

Der gives således fradrag på 30% af markedsværdien ved beregning af formueskatten for en domicilbolig ejet gennem et SCI, og intet fradrag for en sekundær bolig, der er ejet gennem et SCI.

Formueskatten beregnes ud fra nedenstående skala:

Beregningsskala:

Beløbsgrænse

                               Skattesats

Op til 800 000 €

                               0 %

Mellem 800 001 € et 1 300 000 €

                               0,5 %

Mellem 1 300 001 € et 2 570 000 €

                               0,7 %

Mellem 2 570 001 € et 5 000 000 €

                               1 %

Mellem 5 000 001 € et 10 000 000 €

                               1,25 %

Mere end 10 000 000 €

                               1,5 %

Har du spørgsmål om fransk formuebeskatning, er du velkommen til at kontakte:
Anne Mie Lund
Partner
Anne Mie Lund
Email: aml@dklaw.dk
Tlf: +45 33 13 69 20
www.dklaw.dk

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
Amaliegade 4A, 2. sal - 1256 København K
Tlf.: (+45) 33 13 69 20 - CVR: 27 10 31 11
www.dklaw.dk