Skip to main content

Persondatapolitik for Advokatkontoret Fabritius, Tengnagel og Heine

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling, hvidvaskforanstaltninger, markedsføring (nyhedsbreve) og ved brug af hjemmesiden.

1. Dataansvarlig
Vi er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
Cvr-nr. 27103111
Amaliegade 4A, 2. sal
1256 København K

E-mail: shl@dklaw.dk eller sikker@dklaw.dk
Telefonnr. + 45 33 13 69 20

2. Hvordan kan du kontakte os?
Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder som beskrevet nedenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på telefonnr. + 45 33 13 69 20 eller wbn@dklaw.dk.

3. Hvilke behandlinger foretager vi, og hvilket retsgrundlag bruger vi?
Vi kan behandle følgende oplysninger om dig:

Juridiske ydelser:
Hvis du er klient (eller potentiel klient) hos os, behandler vi dine personoplysninger for at kunne yde dig juridisk rådgivning.

Vi opretter en sag i vores elektroniske sagsstyringssystem. Det er alene sagsbehandlerne indenfor det juridiske fagområde, der har adgang til sagen. På sagen vil der være tilknyttet en eller flere parter, som på forskellig vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, det kan være som en del af klientens organisation eller som tilknyttet modparten, vil vi således behandle en række personoplysninger om dig.

Oplysninger om juridiske personer, undtagen enkeltmandsvirksomheder, er ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen. Såfremt vi behandler identitetsoplysninger om en fysisk person f.eks. navn, e-mail, telefonnr., privatadresse, stilling m.v., er disse omfattet af forordningen.

Når vi behandler personoplysninger om dig, indsamler vi primært oplysningerne hos dig. I mange tilfælde indsamler vi tillige oplysninger fra andre, herunder modparten og andre aktører i sagerne.

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder identifikationsoplysninger såsom navn, stilling, e-mail, telefonnr. og adresse. Hvis du er klient, er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandling er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand. Hvis du er modpart, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra f om interesseafvejning, hvor den legitime interesse er, at et retskrav kan fastsættes, gøres gældende eller forsvares.

Såfremt vi skal foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (virk.dk, tinglysningen.dk eller minretssag.dk), kan vi dele dine personoplysninger med en række offentlige myndigheder via deres indberetningsportaler. Vi kan i den forbindelse være nødt til også at behandle dit CPR-nummer. Retsgrundlaget herfor er databeskyttelseslovens § 11.

I forbindelse med eksempelvis behandling af ansættelsessager, behandler vi i nogle tilfælde følsomme personoplysninger om dig, f.eks. helbredsoplysninger. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, da behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastsættes, gøres gældende eller forsvares.

I forbindelse med straffesager behandler vi oplysninger om dine strafbare forhold. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Vores hjemmeside:
Vi behandler også almindelige personoplysninger i form af e-mails på modtagerne af vores nyhedsbrev. Tilmelder du dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside, behandler vi din e-mailadresse. Retsgrundlaget er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan altid afmelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke på “Afmeld” i bunden af nyhedsbrevet. Ellers kan du sende en e-mail til mbl@dklaw.dk, så afmelder vi dig med det samme.

Derudover behandler vi elektroniske data og brugeradfærd på vores hjemmeside (cookies) til brug for vores hjemmeside og udsendelse af vores nyhedsbrev.

Du kan læse mere om vores cookiepolitik her.

4. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger til modparter, myndigheder og domstole.

Vi overlader dine personoplysninger til eksterne it-leverandører, herunder databehandlere, som alene behandler dine personoplysninger på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

Vi kan ligeledes efter en konkret vurdering videregive dine personoplysninger til andre, f.eks. fordi det bliver os pålagt eller det følger af aftalen med dig, f.eks. til politiet, SKAT, offentlige myndigheder, domstolene, voldgiftsretter, andre advokatvirksomheder, modparter.

5. Tredjelande
Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU og EØS).

6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Vi bestræber os altid på at beskytte dine personoplysninger såvel teknisk som organisatorisk for at beskytte din integritet og for at undgå, at dine personoplysninger bliver krænket. Vi har implementeret tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre beskyttelse af dine personoplysninger, ligesom vi har suppleret disse med organisatoriske tiltag i form af interne procedurer, interne instrukser og politikker.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering f.eks. sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF format).

7. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger, og hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for de eller de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Vi sletter dine personoplysninger, når der ikke længere er et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Som udgangspunkt sletter vi dine personoplysninger 10 år efter sagens afslutning. Den 10-årige opbevaring følger af dels vores rådgiveransvar dels af forældelsesloven, hvorefter den absolutte frist for at kunne gøre et rådgiveransvar gældende er 10 år.

Der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning og opbevaring f.eks. kan oplysninger om vores klienter og modparter opbevares i længere tid af hensyn til at kunne varetage vores forpligtelser om interessekonflikter efter de advokatetiske regler.
Personoplysninger indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

8. Dine rettigheder
Du har som registreret en række rettigheder:

  • Du har som udgangspunkt ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har som udgangspunkt ret til at anmode om berigtigelse af dine personoplysninger.
  • Du har som udgangspunkt ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.
  • Du har som udgangspunkt ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Du har ret til at anmode om dataportabilitet, dvs. du kan bede om at få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og anmode om at vi transmitterer oplysningerne til en ny dataansvarlig f.eks. en ny advokat.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Tilbagekaldelsen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til sletning. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingen.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på wbn@dklaw.dk eller +45 33 13 69 20.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside.

Anne Mie Lund
Associeret partner
Anne Mie Lund
Email: aml@dklaw.dk
Tlf: +45 33 13 69 20
www.dklaw.dk

Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
Advokatkontoret Fabritius Tengnagel & Heine
Amaliegade 4A, 2. sal - 1256 København K
Tlf.: (+45) 33 13 69 20 - CVR: 27 10 31 11
www.dklaw.dk